АНА ТИЛ

Автор: Нургьат Керимова 09.01.2017 г. с. Боташюрт

Ана тилни умутмагъа ярайму
Баш сезюбюз башлана Ана булан
Ана тилим, татли тилим, къумукъ тил
Ана тилден артыкъ зат екъ ону бил.

Ят эллерде сейлеймен Ана тилде
Ана тилим язылгъан чечек гюлде
Чечек гюлдей тюрленесен Ана тил
Чечек гюлдей шавлалана къумукъ тил

Гьар миллетге аявлу Ана тили
Ана тилден тайышмагъа ярамас
Башгъа тилде сейлей деп адамланы
Ана тилден айырмагъа ярамас

Баш тилни, баш сезюсен
Ана тилим, Ана тил
Юрекде сингип къалгъан
Бек аявлу къумукъ тил.