АНАМ

Автор: Нургьат Керимова ( Хамавова ) 07.04.2019 год с. Боташюрт.

Аявлудан-аявлусан сен анам
Авлетлеге яравлусан-сен анам.
Балаларын бавуруна басагъан
Юрегимни бальгьамысан-сен анам.

Анам булан ярыкъ мени яшавум
Анам булан татли мени ашавум.
Анасыз гюн бир яшгъа да болмасын.
Аналар да, яшлагъа бозламасын.

Аявлу анам гёзлеримни ярыгъы
Аявлу анам яшавумну тарыгъы.
Аналагъа етер гьеч зат болмажакъ.
Насиплилер ана булан къалажакь.

Аналарсыз гюнню бир де гёрмейик.
Аналаны агъувларын билмейик.
Дюньядагъы яхшылыкь алгъышланы.
Барысын да аналагъа тилейик.